C dilinde rastgele (random) sayı üretme kodunu aşağıda bulabilirsiniz. İstediğiniz aralıkta sayı üretme şansınız var. Zaten örnekte de görüleceği üzere 3 farklı aralıkta sayı ürettik.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main()
{
	srand(time(NULL));
	int rastgeleSayi = rand() % 20;
	printf("0 ile 20 arasinda rastgele bir sayi: %d", rastgeleSayi);
	return 0;
}