C++ dilinde rastgele (random) sayı üretme kodunu aşağıda bulabilirsiniz. İstediğiniz aralıkta sayı üretme şansınız var. Zaten örnekte de görüleceği üzere 3 farklı aralıkta sayı ürettik.

#include<iostream>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>

using namespace std;

int main(){
	setlocale(LC_ALL,"Turkish");
	int birinciSayi , ikinciSayi , ucuncuSayi;
	srand(time(NULL));
	birinciSayi = rand() % 100;
	ikinciSayi = rand() % 400 + 100;
	ucuncuSayi = rand() % 499 + 500;
	cout << "1. Sayı (0 ile 99 arasında): " << birinciSayi << endl;
	cout << "2. Sayı (100 ile 500 arasında): " << ikinciSayi << endl;
	cout << "3. Sayı (500 ile 999 arasında): " << ucuncuSayi;
	return 0;
}