İngilizce Fiillerin Diğer Halleri

Merhaba arkadaşlar. Aşağıda İngilizce’de en çok kullanılan fiillerin diğer halleri (v1, v2, v3) Türkçesi ile birlikte verilmiştir. Umarım işinize yarar.

V1 

V2  V3 

Türkçesi 

awake  awoke  awoken  uyanmak 
be  was,were  been  olmak 
beat  beat  beaten  vurmak 
become  became  become  olmak 
begin  began  begun  başlamak 
bite  bit  bitten  ısırmak 
blow  blew  blown  esmek 
break  broke  broken  kırmak 
choose  chose  chosen  seçmek 
come  came  come  gelmek 
do  did  done  yapmak 
draw  drew  drawn  çekmek 
drive  drove  driven  sürmek 
drink  drank  drunk  içmek 
eat  ate  eaten  yemek yemek 
fall  fell  fallen  düşmek 
fly  flew  flown  uçmak 
forbid  forbade  forbidden  yasaklamak 
forget  forgot  forgotten  unutmak 
forgive  forgave  forgiven  affetmek 
freeze  froze  frozen  donmak 
get  got  gotten  elde etmek 
give  gave  given  vermek 
go  went  gone  gitmek 
grow  grew  grown  büyümek 
hide  hid  hidden  saklamak 
know  knew  known  bilmek 
lie  lay  lain  yalan söylemek 
ride  rode  ridden  binmek 
ring  rang  rung  çalmak 
rise  rose  risen  yükselmek 
run  ran  run  koşmak 
see  saw  seen  görmek 
sing  sang  sung  şarkı söylemek 
speak  spoke  spoken  konuşmak 
swim  swam  swum  yüzmek 
take  took  taken  almak 
tear  tore  torn  yırtmak 
throw  threw  thrown  fırlatmak 
wake  woke  woken  uyanmak 
wear  wore  worn  giymek 
write  wrote  written  yazmak 

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Kategoriler

İletişim

Eğer bir konuda bana ulaşmak isterseniz, aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.