İngilizce’de A lot of / Many / Much Kullanımı

A lot of (ı lot ov) “birçok” anlamındadır. Sadece olumlu cümlelerde kullanılır.

 

a lot of books                                             bir çok kitaplar

a lot of horses                                             bir çok atlar

a lot of students                                          birçok öğrenciler

a lot of flowers                                           bir çok çiçekler

a lot of cigarettes                                        bir çok sigaralar

I have a lot of books.                                  Bir çok kitaplarım var.

 

There are a lot of flowers in the garden.

Bahçede bir çok çiçekler var.

 

You have a lot of friends.                           Bir çok arkadaşlarınız var.

My father has a lot of books.            Babamın bir çok kitapları var.

 

There are a lot of children in the street.

Sokakta bir çok çoçuklar var.

 

“kaç tane”anlamına geldiğini öğrendiğimiz how many grubunun ikinci kelimesi olan many yalnız olarak kullanıldığı zaman “çok,birçok “anlamına gelir ve sadece sayılabilen isimlerle  kullanılır.

 

many books                                               birçok kitaplar

many apples                                              birçok elmalar

many plates                                               birçok tabaklar

many cats                                                   birçok kediler

many vases                                                birçok vazolar

 

Many daha ziyade soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır.

 

Are there many books on the table?

Masanın üstünde birçok kitaplar var mı?

 

There aren’t many books on the table.

Masanın üstünde birçok kitaplar yok.

 

Are there many cats behind the black car?

Siyah otomobilin arkasında birçok kediler var mı?

 

Are there many apples in your basket?

Sepetinde birçok elmalar var mı?

 

Has he many friends in Ankara?

Ankara da birçok arkadaşları var mı?

 

There aren’t many vases on the table.

Masanın üzerinde birçok vazolar yok.

 

Are there many children in the garden?

Bahçede birçok çoçuklar var mı?

 

You haven’t many books.

Birçok kitaplarınız yok.

 

There aren’t many clocks on the wall.       Duvarda birçok saatler yok.

There aren’t many roses in the vase.          Vazoda birçok güller yok.

 

Olumlu cümlelerde many yerine genel olarak a lot of kullanılır. Bildiğiniz gibi a lot of da many gibi “birçok,çok”anlamındadır. Özelliği yalnız olumlu cümlelerde kullanılmasıdır.

 

Are there many pencils in the bag ?

Çantada birçok kalemler var mı?

 

There aren’t many pencils in the bag.        Çantada birçok kalemler yok.

There are a lot of pencils in the bag.          Çantada birçok kalemler var.

 

Are there many plates on the table?

Masanın üstünde birçok tabaklar var mı?

 

There aren’t many plates on the table.

Masanın üstünde birçok tabaklar yok.

 

There are a lot of plates on the table.

Masanın üstünde birçok tabaklar var.

 

Are there many students in the classroom?

Sınıfta birçok öğrenciler var mı?

 

There aren’t many students in the classroom?

Sınıfta birçok öğrenciler yok.

 

There are a lot of students in the classroom.

Sınıfta birçok öğrenciler var.

 

Can they eat many apples?                        Birçok elmalar yiyebilirler mi?

They can’t eat many apples.                      Birçok elmalar yiyemezler.

They can eat a lot of apples.                      Birçok elmalar yiyebilirler.

 

Can he write many letters in one day?

Bir günde birçok mektuplar yazabilir mi?

 

He can’t write many letters in one day.

Bir günde birçok mektuplar yazamaz.

 

He can write a lot of letters in one day.

Bir günde birçok mektuplar yazabilir.

 

Have you many pencils?                            Birçok kalemleriniz var mı?

You haven’t many pencils.                        Birçok kalemleriniz yok.

You have a lot of pencils.                          Birçok kalemleriniz var.

 

Has she many hats?                                   Birçok şapkaları var mı?

She hasn’t many hats.                               Birçok şapkaları yok.

She has a lot of hats.                                  Birçok şapkaları var.

 

Are we reading many books?                    Birçok kitaplar okuyor muyuz?

We aren’t reading many books.                 Birçok kitaplar okumuyoruz.

We are reading a lot of books.                   Birçok kitaplar okuyoruz.

 

Is Tom learning many new words?

Tom birçok yeni kelimeler öğreniyor mu?

 

Tom isn’t learning many new words.

Tom birçok yeni kelimeler öğrenmiyor.

 

Tom is learning a lot of new words.

Tom birçok yeni kelimeler öğreniyor.

 

Sayılabilen isimlerle kullanılan ve “birçok”anlamında olan many kelimesi “tuz,su,un”gibi sayılamayan isimlerin önünde bulunmaz.Sayılması mümkün olmayan isimlerle kullanılan ve yine “çok”anlamında olan kelime much (maç)tır.

much water                                                çok su

much milk                                                  çok süt

much salt                                                   çok tuz

much flour                                                 çok un

 

Yukarıda many kelimesinin soru ve olumsuz cümlelerde kullanıldığını,olumlu cümlelerde ise many ile aynı anlamda olan a lot of ‘un tercih edildiğini gördük. Much için de böyle bir durum vardır.

Much sadece soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Bu cümleler olumlu hale sokulacak olursa much yerine a lot of konulur. (Bu arada İngilizcede sayılamayan isimlerin tekil durumda olduklarını hatırlatırız.)

 

Is there much milk in the glass?                 Bardakta çok süt var mı?

There isn’t much milk in the glass.            Bardakta çok süt yok.

There is a lot of milk in the glass.              Bardakta çok süt var.

 

Are they drinking much coffee?                 Çok kahve içiyorlar mı?

They aren’t drinking much coffee.             Çok kahve içmiyorlar.

They are drinking a lot of coffee.               Çok kahve içiyorlar.

 

Is she putting much salt?                           Çok tuz koyuyor mu?

She isn’t putting much salt.                       Çok tuz koymuyor.

She is putting a lot of salt.                         Çok tuz koyuyor.

 

Can we drink much water?                        Çok su içebilir miyiz?

We can’t drink much water.                       Çok su içemeyiz.

We can drink a lot of water.                       Çok su içebiliriz.

 

Is there much flour on the small plate?

Küçük tabakta çok un var mı?

 

There isn’t much flour on the small plate.

Küçük tabakta çok un yok.

 

There is a lot of flour on the small plate.

Küçük tabakta çok un var.

 

1) Many,much ve a lot of Türkçeye çevrilişleri bakımından aynı anlamdadırlar. Ancak kullanılma yerleri değişiktir. 

2) Many sayılabilen isimler, much ise sayılamayan isimler önünde kullanılır.

3) Many kelimesinin tercihen soru ve olumsuz cümlelerde kullanılmasına karşılık much sadece ve mutlaka soru ve olumsuz haldeki cümlelerde kullanılır. Her iki kelime de olumlu cümlelerde yerlerini a lot of a bırakırlar.;

Are there many books on the table?

There aren’t many books on the table.

 

Are there many books on the table?

There are a lot of books on the table?

 

Is there much water in the bucket?

There isn’t much water in the bucket.

 

Is there much water in the bucket?

There is a lot of water in the bucket.

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Kategoriler

İletişim

Eğer bir konuda bana ulaşmak isterseniz, aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.