İngilizce’de A/An Kullanımı

İngilizcede en basit anlamı ile cümle,”bu” anlamına gelen this kelimesi ile “-dır”anlamına gelen is fiil eki, “bir” anlamına gelen a ve bir de isimden meydana gelir. Aşağıdaki cümleleri tetkik ediniz. İngilizce ve Türkçe cümlelerde kelime sıralanışındaki farkı belirtmek için bu cümlelerin İngilizcelerinde büyük harfle yazılan kelimenin Türkçe cümledeki karşılığı da büyük harfle yazılmıştır.

THIS is a book.                                          BU bir kitaptır.

This IS a pencil.                                         Bu bir kalemDİR.

This is A table.                                           Bu BİR masadır.

This is a HAT.                                           Bu bir ŞAPKAdır.

This IS a basket.                                         Bu bir sepetTİR.

En basit bir İngilizce cümle  şekli olan bu cümlelerde üzerinde durulması gereken önemli noktalar şunlardır:

İngilizce cümlede kelime sıralanışı Türkçedekinden farklıdır. Her iki dildeki cümlelerde ilk kelimeler aynı yeri işgal ettiği halde, İngilizcede ‘is’ ikinci olarak yani özneden sonra gelmekte, halbuki bunun Türkçe karşılığı olan “-dır” cümlenin sonunda ve isme bitişik olarak bulunmaktadır.

This IS a book.                                           Bu bir kitapTIR.

This IS a pencil.                                         Bu bir kalemDİR.

Is her cümlede aynı kaldığı halde Türkçe karşılığı, bağlı bulunduğu ismin ses yapısına uyarak (-dir, -dır, -dur, -dür, -tir, -tır, -tur, -tür) gibi değişik şekiller almaktadır. (kitapTIR, kalemDİR, sepetTİR)

Türkçe karşılığının “bir” olduğunu gördüğümüz a, “bir adet” anlamındaki “bir” den farklıdır.Türkçede “Sokaktan bir adam geçti.” dendiği zaman nasıl burdaki “bir adam” adamın bir tane olduğunu göstermekten ziyade “herhangi bir adam, adamın biri” anlamını taşıyorsa İngilizcedeki a da bu anlamda “bir”, “herhangi bir” dir.

a book                                                           bir kitap

a pencil                                                         bir kalem

Okunuşu sesli harfle, yani (a,e,i,o,u) harfleriyle başlayan kelimelerin önünde a kelimesi an şekline girer.

an orange                                                   bir portakal

an apple                                                      bir elma

a’nın okunuşunun [ı], an’in [ın] olduğu bir kere daha hatırlatırız. Ancak burada siyah [ı] ile gösterilen sesler Türkçedeki ı gibi değil Türkçedeki e ile a arası bir sesi ifade eder.

This is a table.                                            Bu bir masadır.

This is a book.                                            Bu bir kitaptır.

That is a chair.                                           Şu bir sandalyedir.

That is an orange.                                      Şu bir portakaldır.

That is a house.                                          Şu bir evdir.

This is a hat.                                               Bu bir şapkadır.

Türkçede, nasıl yakın şeylere işaret ederken “bu”, daha uzak şeylere işaret ederken “şu” denirse, İngilizcede de  “bu” nun karşılığı olan this yakın şeyleri, “şu” nun karşılığı olan that  uzak şeyleri işaret ederken kullanılır.

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Kategoriler

İletişim

Eğer bir konuda bana ulaşmak isterseniz, aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.