İngilizce’de Edat (Preposition) Kullanımı

Preposition + a/an/the + adjective noun(s)

On      a    big      table

On    this   clean   table

On    that  long   table

On     the   expensive   table

On    these   tables

On    those   tables

On      the      tables

On        it

On      me

On      them

On      my       head

On      your    feet

 

The egg is in it.

The eggs are in them.

On his/her/its

IN / ON /UNDER Kullanımı

İngilizcede öntakı adı verilen ve cümle yapısında önemli rolleri olan küçük kelimeler vardır. Cümledeki belirli kelimelerin  birbiriyle bağlantısını sağlayan bu kelimelerden en önemli üç tanesi bu dersimizde öğreneceğiz. Bu üç kelime, in, on, under öntakılarıdır.

IN

In [in] “içinde” anlamında bir öntakıdır. Cümle içindeki yerini aşağıdaki örneklerde tetkik ediniz.

in                                                                                içinde

in the room                                                            odanın içinde

in the book                                                             kitabın içinde

in the basket                                                          sepetin içinde

in this house                                                         bu evin içinde

in that ship                                                            şu geminin içinde

Türkçede ekseriya “içinde” kelimesi yerine ismin sonuna “de, da,” eki ilave edilerek “içinde” kelimesi kaldırılır. Zira “sepetin içinde” yerine “sepette” demekle aynı anlam ifade edilmiş olur.

in the room                                                           odanın içinde = odada

The girl is in the room.                                      Kız odadadır.

The egg is in the basket.                                    Yumurta sepettedir.

The eggs are in the basket.                               Yumurtalar sepettedir.

The teacher is in the house.                             Öğretmen evdedir.

The boys are in the boat.                                   Çocuklar kayıktadır.

The lessons are in the book.                            Dersler kitaptadır.

 

Bir cümledeki is veya are cümlenin başına getirilirse bu cümlenin soru haline geleceğini biliyoruz.

 

Is the dog in the room?                                      Köpek odada mıdır?

Is the apple in the hat?                                      Elma şapkada mıdır?

Are the eggs in the basket?                               Yumurtalar sepette midir?

Are the girls in the house?                               Kızlar evde midir?

 

Is the cat in the room?

Yes, the cat is in the room.     VEYA       Yes, it is.

Are the apples in the basket?

Yes, the apples are in the basket.   VEYA   Yes, they are

Is the pencil in the hat?

No, the pencil is not in the hat   VEYA     No, it isn’t.

ON

On [on]  “üstünde” anlamındadır.

on                                                                              üstünde

on the table                                                             masanın üstünde

on the book                                                            kitabın üstünde

on that chair                                                           şu sandalyenin üstünde

on this hat                                                               bu şapkanın üstünde

on the tree                                                              ağacın üstünde

 

The egg is on the table.                              Yumurta masanın üstündedir.

The cat is on the chair.                              Kedi sandalyenin üstündedir.

The cats are on the chair.                         Kediler sandalyenin üstündedir

The apples are on the tree.                      Elmalar ağacın üstündedir.

The pencil is on the book.                        Kalem kitabın üstündedir.

 

Is the dog on the chair?

Yes, the dog is on the chair     VEYA         Yes,it is.

 

Are the boys on the horse?

Yes, the boys are on the horse    VEYA     Yes, they are.

 

Are the apples on the book?

No, the apples are not on the book     VEYA     No, they aren’t.

 

UNDER

Under [andı] “altında” anlamındadır.

under                                                                        altında

under the table                                                     masanın altında

under the hat                                                         şapkanın altında

under that book                                                    şu kitabın altında

under the chair                                                     sandalyenin altında

under this basket                                                 bu sepetin altında

 

The cat is under the chair.                                Kedi sandalyenin altındadır.

The basket is under the table.                         Sepet masanın altındadır.

The dogs are under this tree.                          Köpekler bu ağacın altındadır.

The pencil is under that book.                        Kalem şu kitabın altındadır.

The eggs are under the basket.                       Yumurtalar sepetin altındadır.

 

Is the dog under the table ?

Yes, the dog is under the table    VEYA      Yes, it is.

 

Is the basket under the tree?

No, the basket is not under the tree      VEYA     No, it isn’t.

 

Are the hats under the chair?

Yes, the hats are under the chair     VEYA       Yes, they are.

 

What is this?                                     It is a table.

Is this a table?                                   Yes, it is.

Is this a chair?                                   No, it isn’t.

Where is the table?                         It is in the room.

 

Where is the apple?                       It is on the book.

Where is the hat?                            It is under the chair.

Where are the boats?                     They are under the tree.

Where are the dogs?                      They are on the table.

Where are the girls?                       They are in the train.

İNGİLİZCE’DE EN SIK KULLANILAN EDATLAR: PREPOSITIONS

Edatlar (Prepositions) İngilizce’de nesnelerden önce gelerek fiil ve özne/nesne arasında bağlantı kurmaya yarayan kelimelerdir. Örneğin Türkçe’deki ismin -de hali (bulunma), -den hali (ayrılma), -i hali, -e hali (yönelme) gibi durumlar İngilizce’de (Prepositions) denilen edatlarla sağlanır. Belli başlı edatlar nelerdir?

 

ABOUT (hakkında, yaklaşık)

We talked about you. (Senin hakkında konuştuk.)

There are about ten million people living in Istanbul. (Istanbul’da yaşayan yaklaşık on milyon insan var.)

About = Almost = Nearly = yaklaşık

 

AFTER (-den sonra, ardından)

After you (senden sonra)

After ten o’clock (saat ondan sonra)

 

AT (-de/da, -e/a)

At two o’clock (saat ikide)

Look at me (bana bak.)

At cinema (sinemada)

At school

At home

At the door

To look : gorunmek

To look at : bakmak

To look for : aramak

To look after : bakmak

 

BEFORE (-den önce)

Before him (Ondan önce)

Before three o’clock (saat üçten önce)

 

BETWEEN (arasında)

Between you and him (senin ve onun arasında)

Between February and May (Şubat ve Mayıs arasında)

 

FROM (-den/dan)

From Istanbul (İstanbul’dan)

 

IN (-de/da, -in içinde)

In Istanbul (İstanbul’da)

In the house (evde)

 

INTO (-in içine doğru, -e doğru)

Come into the house (eve gir)

 

OF (-ın/in)

the front of the house (evin önü)

 

ON (-in üzerinde)

The cat is on the table. (Kedi masanın üstündedir.)

 

OVER (üzerinde- dokunma yok)

The plane is over the city. (Uçak şehrin üzerinde.)

 

TO (-e/a, -e doğru)

To Istanbul (İstanbul’a)

I am going to Istanbul. (Ben İstanbul‘a gidiyorum.)

 

UNDER (-in altında)

He is under the tree. (O, ağacın altında)

 

WITH (ile)

Come with me. (Benimle gel)

Go with him. (Onunla git)

 

WITHOUT (-siz, -sız)

Without you (sensiz)

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Kategoriler

İletişim

Eğer bir konuda bana ulaşmak isterseniz, aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.