Press "Enter" to skip to content

İngilizce’de Must & Have to Kullanımı

Caner Canbaz 2

Must

 • Zorunluluk ve konuşmacının kişisel arzusunu belirtir.
 • Konuşan kimse bir işi yapmanın önemli veya gerekli olduğunu düşünür ve kendi duygu ve düşüncesini belirtirken ‘must’lı cümleler kurar.
 • Subject + must + V1 + (Object)
 • I must do my homework.
 • You must stay in bed for a week. (Doctor says)
 • must buy flowers for my mother.
 • It’s a fantastic film. You must see it.
 • I must go to the nearest bank to get some cash.
 • We’re in danger. You must do something.
 • I must say that I don’t think you were very nice to him.
 • You must come and see us some time.
 • muststop smoking.
 • I must be home at 10 as I must study for the exam. (It is my own opinion)

 

Have to

 • Kural veya kanunlardan kaynaklanan zorunluluklar için ‘have to’ kullanılır.
 • 3. bir şahıstan kaynaklanan zorunluluklar için de kullanılır.
 • I / You / We / They + have to + V1 + (Object)
 • He / She / It           + has to   + V1 + (Object)
 • We have to wear a uniform at high school.
 • A person has to be 18 to drive.
 • Drivers have to wear seat belts.
 • Everyone has to identity cards.
 • I have to take this medicine twice a day. (My doctor said)
 • Jennifer can’t come with you as she has to do the laundry.
 • In Turkey, you have to drive on the right.
 • John has to wear a tie at work.
 • I have to be home at 10. (My parents told me)
 • Catholics have to go to church on Sundays. (Their religion tells them)

 

Mustn’t

 • Mustn’t yasak belirtir.
 • Bir işi yapmak tehlikeli, saçma veya mantıksız ise bunu mustn’t ile anlatırız.
 • Ayrıca yapılması sonucunda kötü bir sonuç meydana gelir.
 • Subject + mustn’t + V1 + (Object)
 • You mustn’t smoke here.
 • You mustn’t make noise after twelve.
 • Imustn’t forget Tara’s birthday.
 • You mustn’t drink it as it’s very dangerous.
 • Policemenmustn’t drink on duty.
 • You mustn’t tell him the truth.
 • You mustn’t speak loudly in the library.
 • We mustn’t tell lies.
 • You mustn’t be late for classes.
 • We mustn’t leave the milk outside.

Don’t/Doesn’t Have to

 • Zorunluluğun bulunmadığı, ortadan kalktığı durumlarda don’t/doesn’t have to kullanılır.
 • I / You / We / They + don’t have to   + V1 + (Object)
 • He / She / It           + doesn’t have to  + V1 + (Object)
 • It’s an informal meeting, so you don’t have to wear a tie.
 • Tomorrow is Sunday. I don’t have to work tomorrow.
 • We don’t have to come to school on weekends.
 • I don’t have to wear a uniform at university.
 • Cansel doesn’t have to pay bills since her father does.
 • I have a lot of time, so I don’t have to
 • I don’t have to get up early at the weekends.
 • My brother has an easy job. He doesn’t have to work hard.
 • Passengers in buses don’t have to wear seat belts.
 • You don’t have to go with me.

Must ..?

 • Must cümle başında kullanılarak soru cümleleri oluştur fakat zorunluluk durumunda soru sorarken daha çok have to kalıbını tercih ederiz. Must soru kalıbı yaygın değildir.
 • Must + subject + V1 + (Object)
 • Must we speak fluently in the video assignment?

Yes, you must.
No, you mustn’t.

 • Must he stay with us?

Yes, he must.
No, he mustn’t.

Do/Does …?

 • Zorunluluk durumunda soru sorarken bu yapıyı kullanırız ve kullanılan özneye göre Do veya Does kullanılır.
 • Do I / You / We / They +   have to   + V1 + (Object)
 • Does   He / She / It           +   have to   + V1 + (Object)
 • Do we have to speak fluently in the video assignment?

Yes, you do.
No, you don’t.

 • Does she have to be in her dormitory until 7:30?

Yes, she does.
No, she doesn’t.

 1. site yönetimine teşekkür ederim çoğu zaman aradığımız şeyi sitelerde bulamıyoruz oraya buraya yönlendiriyorlar sizin sitenizin içeriği güzel daha çok güncellerseniz sevinirim

  • Merhaba, öncelikle yorumunuz için teşekkürler. Daha çok güncellemeye gayret göstericem. İyi çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.