Bu dersimizdeki örneklerde to be “olmak” anlamındadır.

to be                                                                olmak

Be                                                                    ol

Be a good boy.                                               İyi bir çocuk ol.

Don’t be                                                          …olma

Don’t be a bad boy.                                       Fena bir çocuk olma.

Don’t be a lazy girl.                                        Tembel bir kız olma.

I’ll be a doctor.                                               Bir doktor olacağım.

I’ll be a teacher next year.

Gelecek sene bir öğretmen olacağım.

You’ll be a good teacher.                               İyi bir öğretmen olacaksın.

They’ll be here at ten o’clock.                        saat onda burada olacaklar.

He’ll be there in the morning.                        Sabahleyin orada olacak.

She’ll be a good wife.                                     İyi bir eş olacak.

We’ll be at the station at seven o’clock.        

Saat yedide istasyonda olacağız.