İngilizce’de Past Tense – Geçmiş Zaman

S    V2    O

Did S    V1    O ?

S did not  V1    O

Şimdiye kadar öğrendiğimiz düzensiz fiilleri ve bunların Geçmiş Zaman için kullanılan şekillerini tetkik edelim.

do                                   did

buy                                  bought

drive                                drove

see                                   saw

break                              broke

make                               made

give                                 gave

tell                                   told

understand                     understood

cut                                   cut

get                                   got

run                                  ran

draw                               drew

speak                               spoke

teach                               taught

say                                   said

sit                                    sat

sleep                                slept

stand                               stood

come                                came

drink                               drank

eat                                   ate

go                                    went

put                                  put

read                                 read

shut                                 shut

take                                 took

write                                wrote

feel                                  felt    

Düzenli fiilleri Geçmiş Zaman haline sokmak için ilave edilen(  ed) [d] okunur.

Fiilin son harf veya harflerinin verdiği ses [p, k, f, s, ş, ç] ise bu taktirde (…ed)  [t] okunur.     asked / liked /washed /watched / laughed /kissed

Fiilin son harfi t veya d ise bu taktirde ilave (…ed) [id] olarak okunur. translated / wanted

Düzenli fiiller daima sonlarına (...ed) eki almakla Geçmiş Zaman şekillerini alıyorlar.

stay                                         stayed

owe                                          owed

live                                          lived

ask                                           asked

cook                                        cooked

help                                         helped

wash                                        washed

show                                        showed

like                                          liked

talk                                          talked

translate                                  translated

use                                           used

walk                                        walked

clean                                        cleaned

play                                         played

learn                                        learned

fill                                            filled

laugh                                       laughed

look                                         looked

smoke                                      smoked

open                                        opened

Sonu  e  ile biten fiillere (…ed) ilave edilirken  e  harflerinin çift değil tek olarak yazıldığına dikkat ediniz.

like                                          liked

smoke                                      smoked

Gördüğümüz fiiller arasında shut, cut, put ve read Geçmiş Zaman hallerinin teşkili bakımından değişiklik göstermemektedirler. Bunların Geçmiş Zaman halleri ile ilk şekilleri arasında hiç fark yoktur.

shut                 shut

cut                                           cut

put                                          put

read                                         read

Görüldüğü gibi shut, cut, put fiillerinin okunuşları her iki şekilde ayni, sadece read fiilinin yazılışı ayni fakat okunuşu farklı:   read   [ri:d]     read    [red]

Her iki şekilleri de aynı olduğuna göre cümlede bu fiillerin Geniş Zaman mı yoksa Geçmiş Zaman olarak mı kullanıldığını ancak sözün gelişinden ve cümlenin yapısından anlaşılır.

I shut the door every evening.                   Her akşam kapıyı kaparım.

I shut the door yesterday.                         Kapıyı dün kapadım.

They always read this book..                    Daima bu kitabı okurlar.

They read this book two months ago.      Bu kitabı iki ay önce okudular.

We usually put the spoons on the shelf. 

Biz ekseriya kaşıkları rafa koyarız.

We put the spoons on the shelf ten minutes ago.

Kaşıkları on dakika önce rafa koyduk.

 

Cümleler

I am going.                                                Gidiyorum.

I go.                                                            Giderim.

I’ll go.                                                         Gideceğim.

I went.                                                        Gittim.

 

You are sleeping.                                       Uyuyorsun.

You sleep.                                                  Uyursun.

You’ll sleep.                                               Uyuyacaksın.

You slept.                                                   Uyudun.

 

She is talking.                                            Konuşuyor.

She talks.                                                   Konuşur.

She’ll talk.                                                  Konuşacak.

She talked.                                                 Konuştu.

 

They are washing.                                     Yıkıyorlar.

They wash.                                                Yıkarlar.

They’ll wash.                                             Yıkayacaklar.

They washed.                                             Yıkadılar.

 

I go.                                                            Giderim.

I went.                                                        Gittim.

I went there.                                               Oraya gittim.

I went there yesterday.                              Oraya dün gittim.

I went there two days ago.                        Oraya iki gün önce gittim.

 

I went to school.                                         Okula gittim.

I went to school with my friend.               Okula arkadaşımla gittim.

He went to the cinema.                              Sinemaya gitti.

They went to the park.                              Parka gittiler.

The man is sleeping now.                          Adam şimdi uyuyor.

The man sleeps in my room.                     Adam odamda uyur.

The man slept in my room.                       Adam odamda uyudu.

She talked about Italy.                              İtalya hakkında konuştu.

I come here every day.                              Buraya her gün gelirim.

I came here yesterday.                               Buraya dün geldim.

I am writing a letter now.                          Şimdi bir mektup yazıyorum.

I write a letter every day.                          Her gün bir mektup yazarım.

I’ll write a letter tomorrow.                       Yarın bir mektup yazacağım.

I wrote a letter yesterday.                          Dün bir mektup yazdım.

 

He asked.                                                   Sordu.

He asked a question.                                 Bir soru sordu.

He asked me a question.                            Bana bir soru sordu.

He asked me a question last week.           

Geçen hafta bana bir soru sordu.

 

He’ll buy a car.                                          Bir otomobil alacak.

He bought a car.                                        Bir otomobil aldı.

 

She saw me in the garden.                        Beni bahçede gördü.

The teacher saw me in the garden.           Öğretmen beni bahçede gördü.

Selma saw me in the garden.                    Selma beni bahçede gördü.

 

Selma is eating an apple.                           Selma elma yiyor.

Selma ate an apple.                                   Selma bir elma yedi.

 

He drank a glass of water.                        Bir bardak su içti.

My father drank a glass of water.            Babam bir bardak su içti.

 

We stayed at this hotel.                             Bu otelde kaldık.

The children broke the window.               Çocuklar pencereyi kırdı.

 

Mr. Miller gave me a book.                      Mr. Miller bana bir kitap verdi.

Ahmet is reading a book.                          Ahmet bir kitap okuyor.

 

Ahmet read this book last year.               

Ahmet geçen yıl bu kitabı okudu.

 

He smoked a lot of cigarettes.                   Çok sigara içti.

He smokes a lot of cigarettes.                    Çok sigara içer.

 

My mother bought a hat yesterday.         Annem dün bir şapka aldı.

He is taking a pencil from the table.         Masadan bir kalem alıyor.

 

He took a pencil from the table.               Masadan bir kalem aldı.

The woman took a fork from the table.   Kadın masadan bir çatal aldı.

 

They fill the cups.                                      Fincanları doldururlar.

They filled the cups.                                  Fincanları doldurdular.

 

We went to Ankara last year.                   Geçen yıl Ankara’ya gittik.

 

She cleaned the room.                               Odayı temizledi.

The maid cleaned the room.                     Hizmetçi odayı temizledi.

 

We learned English.                                  İngilizce öğrendik.

I liked your stories.                                    Hikayelerinizi sevdim.

They cut the trees last month.                   Ağaçları geçen ay kestiler.

 

The children played football in the park.

Çocuklar parkta futbol oynadılar.

 

Some of the girls walked to the station.

Kızların bazıları istasyona yürüdüler.

 

They showed me a lot of pictures.           

Bana birçok resimler gösterdiler.

 

Mr. Miller taught us English.                  

Mr. Miller bize İngilizce öğretti.

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Kategoriler

İletişim

Eğer bir konuda bana ulaşmak isterseniz, aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.