İngilizce’de Plural (Çoğul) ve Singular (Tekil) Kullanımı

İsimleri çoğul yapmak için sonlarına s ilave edildiğini biliyoruz.

Book               kitap                     books     kitaplar

Hotel               otel                       hotels     oteller

Sonu, s, x, o, ss, sh, ch gibi harflerle biten kelimelere s değil es ilave edilir.

Potato              patates                      potatoes        patatesler

Box                 kutu                          boxes             kutular

Glass               bardak                       glasses           bardaklar

Bus                  otobüs                       buses             otobüsler

Sonu fe veya f ile biten isimler çoğul yapılırken bu harflerin yerini ves çoğul ekinin aldığını biliyoruz.

wife                 zevce                         wives             zevceler

knife                bıçak                         knives            bıçaklar

shelf                raf                             shelves          raflar

Sonu y ile biten bir isimde bu y harfinden önce sesli bir harf mevcutsa bunu çoğul yaparken sadece s eklenir.

Boy                 çocuk                        boys              çocuklar

Sonu y ile biten bir isimde bu y harfinden önce sessiz bir harf mevcutsa bunu çoğul yaparken y kalkar ies konulur.

Story               hikaye                       stories           hikayeler

There is a boy in the school garden.

Okul bahçesinde bir çocuk var.

There are ten stories in this story book.

Bu hikaye kitabında on hikaye var.

She is putting the plates on the shelves.

Tabakları raflara koyuyor.

Their wives are in the fields.

Onların hanımları tarlalardadır.

This is my knife; your knives are on the table.

Bu benim bıçağımdır; sizin bıçaklarınız masanın üstündedir.

There are one hundred and fifty potatoes in this basket.

Bu sepette yüz elli patates var.

She is filling the glasses with water.

Bardakları suyla dolduruyor.

There are a lot of buses in London.

Londrada birçok otobüsler var.

I like these stories.

Bu hikayeleri severim.

How many sons have you?

Kaç oğlunuz var?

My daughter’s friends are going to the hotel.

Kızımın arkadaşları otele gidiyorlar.

Show them your tractor.

Onlara traktörünü göster.

Do you smoke ten cigarettes a day?

Günde on sigara mı içersiniz?

The dog is looking at them.

Köpek onlara bakıyor.

Look at me.

Bana bak

Türkçede isimleri çoğul yapmak için sonlarına “ler, lar” eklenir.

kitap                                                           kitaplar

sandalye                                                     sandalyeler

İngilizcede isimleri çoğul yapmak için genel olarak sonlarına s eklenir. Bu s Türkçedeki “ler, lar” eklerinin yerini tutar. [z] olarak okunur. Ancak kelimenin son harfi yanında [z] sesi çıkarılamıyorsa bu takdirde [s] sesiyle okunur.

a dog                                                           dogs

bir köpek                                                    köpekler

a tree                                                           trees

bir ağaç                                                       ağaçlar

 

Şimdi İngilizce’deki genel çoğul yapma kurallarını öğrenelim.

Aşağıdaki 5 maddede belirteceğimiz bazı istisna durumdaki isimler hariç, İngilizce’de  tüm isimler şu dört kurala göre çoğullaşırlar.

  1. Genel olarak tekil ismi çoğul yapmak için, tekil ismin sonuna “s” getirilir.

 

book     (buk)                                                     books      (Buks)

father   (fa:dır)                                                   fathers    (fa:dırs)

 

  1. Son harfleri “ch” , “x” , “sh” ve “o” olan isimlerin sonuna “es” getirilir.

 

church      (çörç)                                                churches    (çörçız)

box           (baks)                                                boxes         (baksız)

brush        (braş)                                                brushes     (braşız)

potato       (poteyto)                                          potatoes    (poteytos)

 

  1. Son harfi “y” olup da, ondan önce sessiz harf varsa, o zaman “y” harfi “i”harfine dönüşür ve ondan sonar “es” getirilir.

 

lady     (leydi)                                 ladies       (leydi:z)

fly        (flay)                                   flies          (flayz)

 

  1. Ancak son harfi “y”olup da, ondan önce sesli harf varsa genel kurala göre “s” getirilerek çoğul yapılır.

 

boy      (boy)                                   boys      (boys)

play     (pley)                                  plays     (pleys)

 

  1. Bazı isimler istisna olarak bu kurala uymazlar. Bu isimlerin çoğul şekilleri tekillerinden tamamen ayrı yazılışa ve okunuşa sahiptirler. Bunları tek tek öğneneceğiz.

 

man           (men)         adam            men         (men)         adamlar

foot            (fu:t)          ayak              feet (fi:t)           ayaklar

goose         (gu:s)         kaz                geese        (gi:s)          kazlar

woman      (vumın)     kadın                     women     (vumin)     kadınlar

mouse        (maus)        fare               mice         (mays)        fareler

child          (çayld)       çocuk           children (çıldırın)    çocuklar

this             (dis)           bu                 these        (di:z)          bunlar

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

2 yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Kategoriler

İletişim

Eğer bir konuda bana ulaşmak isterseniz, aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.