İngilizce’de Relative (Adjective) Clauses

Cümlenin öznesi veya nesnesi hakkında bize bilgi veren, onları tanımlayan cümleciklere “Relative Clause” denir. Bu cümleler “Adjective Clause” olarak da adlandırılırlar.

Bu cümlecikler “Defining Relative Clause” ve “Non-defining Relative Clause” diye ikiye ayrılırlar.

Cümlenin öznesi veya nesnesi hakkında bize tanıtıcı bilgi veren cümleciğe “Defining Relative Clause”, cümlenin öznesi veya nesnesi hakkında bize ek bilgi veren cümleciğe “Non-Defining Relative Clause” denir. “Non-Defining Relative Clause” iki virgül arasında verilir.

  • Defining Relative Clauses

İlgi cümlecikleri who, whom, which ve that ilgi zamirleri ile başlarlar ve tanımladıkları özne veya zamirden hemen sonra kullanılırlar.

The book which I’m reading is very interesting. (Okuduğum kitap çok ilginç.)

The man who you met at the party lives next door. (Partide rastladığın adam bitişikte oturuyor.)

I lost the book which I borrowed from Mary. (Mary’den ödünç aldığım kitabı kaybettim.)

Yukarıdaki örneklerde gördüğünüz gibi “who” şahıslar, “which” nesneler için kullanılır. “That” her ikisi için de kullanılabilir.

  1. Cümlenin öznesi Relative Clause’un da öznesi olursa Relative Clause who,that,which ve whom gibi bir Relative Pronoun ile başlar.

The man who bought this house is an American. (Bu evi satın alan adam bir Amerikan.)

The book which is on the table is about the CIA. (Masanın üzerindeki kitap CIA hakkında.)

The girl who works in the office is my sister. (Ofiste çalışan kız benim kız kardeşim.)

The woman who lived here before us was an actress. (Bizden önce burada yaşayan kadın bir aktristi.)

  1. Cümlenin nesnesi Relative Clause’un öznesi olursa Relative Clause yine bir Relative Pronoun ile başlar.

Arthur is driving a car which belongs to his father. (Arthur babasına ait bir araba sürüyor.)

Peter goes out with a girl who has beautiful eyes. (Peter güzel gözlü bir kızla çıkıyor.)

Cümlenin öznesi “Relative Clause”un nesnesi durumunda olursa Relative Clause ile birlikte “who,which,that” gibi bir Relative Pronoun kullanılmasa da olur. “Who” yerine “whom” kullanıldığı da görülebilir.

The man whom you saw at the door is Mary’s father.
The man who you saw at the door is Mary’s father.
The man you saw at the door is Mary’s father.
(Kapıda gördüğün adam Mary’nin babasıdır.)

The knife (which) I’m cutting the melon with is very sharp. (Kavunu kestiğim bıçak çok keskin.)

The man (who) I sold my car to died. (Arabamı sattığım adam öldü.)

  • Non-Defining Relative Clauses

Cümlenin öznesi veya nesnesi hakkında bize ek bilgi veren cümleciklere “Non-Defining Relative Clause” denir. Bize ek bilgi veren bu cümlecikler iki virgül arasında yazılır. Bu cümlelerde kullanılan “who” ve “which” ilgi zamirleri cümleden atılamaz ve bunların yerine “that” kullanılamaz.

Martin, who served us, is the owner of the restaurant.
(Martin, bize servis yapan kişi, lokantanın sahibidir.)

Ahmet Acar, who talked to the students, is the president of METU.
(Ahmet Acar, öğrencilerle konuşan kişi, METU’nün rektörüdür.)

Atatürk, who was born in 1881, was a great leader.
(Atatürk, 1881 de doğan, müthiş bir liderdi.)

Mr. Steele, who works at the university canteen, is a very strange man.
(Mr. Steele, üniversite kantininde çalışan kişi, çok garip bir adamdır.)

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Kategoriler

İletişim

Eğer bir konuda bana ulaşmak isterseniz, aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.