İngilizce’de Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler

İngilizcede, sayılması kabil olan isimleri “sayılabilen isimler” denir. Bunların önüne the, a, an, some, any getirilebilceği gibi, üç adet, beş adet gibi sayı kelimeleri de konulabilir ve dolayısıyla çoğul yapılabilirler.

a book                                                        bir kitap

three books                                                üç kitap

seven chairs                                                yedi sandalye

eight  dogs                                                  sekiz köpek

Bazı  isimler de sayılamayacak cinsten şeylerdir. Bunlara da “sayılamayan isimler” denir. Bu isimler genel olarak, sıvı veya toz halinde olan şeylerdir. Mesela,

water                                                          su

milk                                                            süt

flour                                                           un

salt                                                              tuz

birer sayılamayan isimdir. Sayılamadıkları için de önlerine a, an, veya sayı gösteren bir kelime konulamaz ve çoğul yapılamaz. ( Gerçi Türkçede “bir su”, “üç tuz” denir, fakat dikkat edilirse bu “bir su”, “bir bardak su” veya “bir şişe su” anlamında, “üç tuz” da “üç paket tuz” anlamındadır. Aslında bu ifadelerdeki sayılan şey bardak, şişe, veya pakettir.)

Aşağıdaki örnek cümlelerde de görüleceği gibi sayılamayan isimlerin önüne a, an veya adet gösteren bir kelime bulunmamaktadır. Ancak “biraz, bir miktar, bir parça, birkaç” anlamında olan some sayı belirtmediği için sayılamayan isimlerin önüne kullanılabilmektedir. Some, sayılamayanlar önüne “bir miktar, biraz, bir parça” anlamında, sayılabilenler önünde ise “bir kaç tane” anlamına gelir.

This is a book.                                           Bu bir kitaptır.

This is water.                                             Bu sudur.

There are six chairs in the room.              Odada altı sandalye var.

There is some salt here.                             Burada biraz tuz var.

It isn’t flour.                                              O un değildir.

a table                                                        bir masa

the table                                                     masa(bilinen bir masa)

some water                                                 biraz su

some milk                                                   biraz süt

There is some milk on the table.           Masanın üstünde biraz süt var.

Sorular ve cevapları

 

What colour is the bag?                            It is white.

Çanta ne renktir?                                        Beyazdır.

Where is the small house?                         It is near the tree.

Küçük ev nerededir?                                   Ağacın yanındadır.

Is the car green?                                        No, it isn’t. It is black.

Otomobil yeşilmidir?                                  Hayır, değildir.Siyahtır.,

Is the pencil short or long?                        It is short.

Kalem kısa mıdır yoksa uzun mudur?        Kısadır.

Where are the children?                            They are in the garden.

Çocuklar nerededir?                                   Onlar bahçededir.

What colour are the books?                      They are black.

Kitaplar ne renktir?                                    Onlar siyahtır.

Where is the black cat?                             It is under the bed.

Kara kedi nerededir?                                  Yatağın altındadır.

Are there any eggs in the basket?            

Yes, there are some eggs in the basket.

 

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Kategoriler

İletişim

Eğer bir konuda bana ulaşmak isterseniz, aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.