Gördüğünüz gibi ilk cümlede a picture dendiği halde ikincide aynı picture önüne the konmuştur. Aynı durum diğer cümlelerde de görülmektedir; ilk cümlede isim önüne a, an, some yer almakta, aynı isim ikinci cümlede tekrarlandığında önüne the konulmaktadır.

Bildiğiniz gibi the bir ismin belirli ve bilinen bir şey olduğunu gösterir. The ile söylenen bir isim herhangi bir” isim değil, belirli hem sözü söyleyen hem de dinleyen tarafından bilinen birşeydir.

Burada ilk cümlede söylenen isim, bahsedilip hakkında bilgi verilmiş olduğu için, belirli ve bilinen bir isim olmuştur. Bu sebepten ikinci defa tekrarlandığında, artık bilinen bir isim olduğu için, önüne the almıştır.

This is a picture.                                       

Bu bir resimdir.

There is a small hill in the picture.           

Resimde küçük bir tepe var.

There is a field near the house.                

Evin yanında bir tarla var.

There are some ducks and a dog in the field.   

Tarlada birkaç ördek ve bir köpek var.