Çok basit olmasına rağmen dikkat edilmezse kolayca hata yapılabilecek bir noktaya tekrar dikkatinizi çekmek istiyoruz.

İsimlerden ilk defa bahsederken önüne a konulmakta, yani isim ikinci defa tekrarlanınca “a” yerine “the” konulmaktadır.

Mesela : cümlede “cadde” kelimesinden ilk bahsedişte bu “a street” olarak verilmekte, bunu takip eden satırlarda, artık bilinen bir cadde olduğu için “the street” denmektedir. Zira artık bu cadde bizce bilinen, daha önce bahsi geçmiş olan bir caddedir.

There is a book on this table.                   

Bu masanın üstünde bir kitap var.

The book is near the flowers.

Kitap çiçeklerin yanındadır.

There are some cats in the street.

Caddede birkaç kedi var.

The cats are behind a car.                        

Kediler bir otomobilin arkasındadır.

Fakat bizce zaten malum olan veya bir tane olduğunu herkesin bildiği isimlerle “the” kullanabilmemiz için önce onlardan a veya an ile bahsetmemize lüzum yoktur. Yani “bir gökyüzünde bir güneş” diye söze başlamamıza ihtiyaç yoktur. Çünkü gökyüzü de güneş de zaten bir tane oldukları bilinen malum isimlerdir. Onun için onlardan bahsederken doğrudan doğruya the sky, the sun şeklinde söze başlayabiliriz.

The sky is blue.                                          Gök mavidir.

The sun is in the sky.                                 Güneş göktedir.

There are some clouds in the sky.             Gökte birkaç bulut var.