Sadece 2. ve 3. Halleri Aynı Olan İngilizce Fiiller

Merhaba arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda 2. ve 3. halleri aynı, ilk hali farklı olan fiiller Türkçesi ile birlikte bulunmaktadır. Bu nerede işimize yarayacak derseniz açıklayayım. Örneğin, geçmiş zaman ile ilgili bir cümle kuruyorsunuz.

They built a shopping mall in the street. 

Gördüğünüz gibi yukarıdaki cümlede build fiilinin 2. halini kullandık. Fakat bunu Present Perfect Tense ile yapmış olsaydık cümle şu şekilde olacaktı;

They have built a shopping mall in the street.

İlk cümlede kullandığımız built fiili build‘in 2. hali idi. Fakat yukarıda perfect tense ile yaptığımız cümledeki built ise 3. halidir. 2. ve 3. hali aynı oldukları için oldukça kolay bir şekilde kullanabildik. Aşağıda da bu fiile benzer birçok fiil bulunmaktadır. Size önerim ezber yapmanız değil, cümle içerisinde kullanarak pratiğe dökmenizdir. Kullana kullana mutlaka aklınıza kalacaktır.

V1

V2 / V3

Türkçesi

bring brought getirmek
build built inşa etmek
buy bought satın almak
catch caught yakalamak
deal dealt uğraşmak
dig dug kazmak
dream dreamt rüya görmek
feed fed beslemek
fight fought kavga etmek
find found bulmak
foretell foretold önceden söylemek
get got elde etmek, almak
have had sahip olmak
hold held tutmak
keep kept saklamak
kneel knelt diz çökmek
lead led önderlik etmek
learn learnt öğrenmek
leave left ayrılmak, terk etmek
lend lent ödünç vermek
lose lost kaybetmek
make made yapmak
mean meant kastetmek
meet met buluşmak
mislay mislaid koyduğu yeri unutmak
misspell misspelt bir kelimeyi yanlış söylemek
misspend misspent boşa harcamak
misunderstand misunderstood yanlış anlamak
overhear overheard kazaen duymak
pay paid ödemek
rebuild rebuilt yeniden inşa etmek
remake remade yeniden yapmak
rend rent yırtmak, koparmak
repay repaid geri ödemek
say said söylemek
seek sought aramak, araştırmak
sell sold satmak
send sent göndermek
shine shone parlamak
shoot shot vurmak, ateş etmek
sit sat oturmak
sleep slept uyumak
smell smelt koklamak, kokmak
speed sped hız yapmak
spell spelt harf harf söylemek
spend spent harcamak
stand stood ayakta durmak
teach taught öğretmek
tell told anlatmak, söylemek
think tought düşünmek
understand understood anlamak
win won kazanmak

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Yorum yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Caner Canbaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nden 2018 yılında mezun oldum. Profesyonel olarak yazılım geliştirici pozisyonunda çalışıyorum.

Kategoriler

İletişim

Eğer bir konuda bana ulaşmak isterseniz, aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.