Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “c++ fahrenheit celcius”

C++ Celcius Fahrenhayt (Fahrenheit) Çevirme

Caner Canbaz 0

Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz gibi fahrenheit ve celcius sıcaklığı ölçmek için kullandığımız iki farklı birim. Diğer birimlerde olduğu gibi bu iki birim için de birbirleri arasında çevirme yapılması mümkün. Tabii bu çevirmeleri yapmak için iki adet formülümüz var. Bunlar; f = c * 9/5 + 32; c = (f – 32) * 5/9; Çıktı…