Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “c++ örnek kodlar”

C++ Bir İfadeyi (String) Kopyalama

Caner Canbaz 0

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda bir ifadeyi (string) diğer bir değişkenin içine nasıl kopyalayacağımızı öğreneceğiz. Bunu 2 şekilde gerçekleştirebiliriz; <string.h> kütüphanesinin strcpy() fonksiyonunu kullanarak veya kütüphane fonksiyonu kullanmadan, döngü ve array kullanarak yapabiliriz. Çıktı 1. ifadeyi giriniz s1 : Caner s2 degiskeni : Caner Eğer kütüphane fonksiyonunu kullanmadan normal yolla yapmak…

C++ İki İfadeyi (String) Birleştirme

Caner Canbaz 0

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda girilen iki ifadeyi birleştirerek tek bir ifade haline getirmek için gereken kodu paylaşacağım. Aslında bunu gerçekleştirmek çok kolay. C++’ın bize sağladığı kütüphanesi sayesinde, strcat() fonksiyonunu kullanarak ikinci ifadeyi birincinin arkasına ekliyoruz. Çıktı 1. Ifade : caner 2. Ifade : canbaz Birlestirilmis ifade : canercanbaz

C++ İfadenin (String) İçinde Geçen Harfin Sıklığını Bulma

Caner Canbaz 0

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda bir ifadenin içinde geçen bir harfin kaç kez olduğunu yani bulunma sıklığını bulacağız. Örneğin, “canbaz” ifadesi girildiğinde ve bu ifadenin içinde bulunan “a” harfinin kaç kez olduğunu bulmak istersek, aşağıdaki kodu kullanabiliriz. Çıktı Bir ifade giriniz: canbaz Ifadenin icinde gecen bir karakter giriniz: a Bulunan a…

C++ Bir Ifadenin Tersini (Reverse) Bulma

Caner Canbaz 0

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda girilen bir ifadenin tersini bulmak için gereken kodumuzu paylaşacağım. Örneğin, girilen ifade “caner” ise, tersi “renac” olacaktır. Mantığını açıklamak gerekirse, öncelikle strlen ile uzunluğunu buluyoruz, dizinin sonunda “\0” ifadesi olduğu için -1 yaparak 1 azaltıyoruz. Daha sonra da dizinin ilk karakteri ile son karakterini, ikinci karakter…

C++ İki İfadeyi (String) Karşılaştırma

Caner Canbaz 0

Merhaba arkadaşlar, bazen iki yazılı ifadeyi karşılaştırmamız gerekebilir. Bu yazımızda bunun nasıl yapılacağını göreceğiz. Mantık olarak yine uzunluk bulma ile aynı, yalnızca bu sefer iki kez yapıyoruz. En sonunda da iki dizideki tüm karakterlerin aynı olup olmadığına bakıyoruz. Çıktı Birinci ifadeyi giriniz : caner Ikinci ifadeyi giriniz : canbaz Ifadeler…

C++ Bir İfadenin Uzunluğunu Bulma

Caner Canbaz 0

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda girilen bir ifadenin (string) uzunluğunu bulmak için kullanacağımız kodları paylaşacağım. Örneğin, “Caner” ifadesi girildi ve bu 5 karakterden oluşuyor. Sonuç olarak 5 değeri dönecektir. Bildiğiniz gibi dizilerden (array) oluşan ifadelerle birlikte bir de bitirme ifadesi eklenir. Bu ifade ‘\0’ ifadesidir ve girilen ifadenin en sonuna eklenir.…

C++ Celcius Fahrenhayt (Fahrenheit) Çevirme

Caner Canbaz 0

Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz gibi fahrenheit ve celcius sıcaklığı ölçmek için kullandığımız iki farklı birim. Diğer birimlerde olduğu gibi bu iki birim için de birbirleri arasında çevirme yapılması mümkün. Tabii bu çevirmeleri yapmak için iki adet formülümüz var. Bunlar; f = c * 9/5 + 32; c = (f – 32) * 5/9; Çıktı…

C++ Bir Sayının İstenilen Kuvvetinin Bulunması

Caner Canbaz 0

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda girilen 2 sayı (biri taban biri kuvvet olmak üzere) hesaplanması için gereken program kodlarını paylaşacağım. Örneğin, 2 ve 3 sayıları girildiğinde sonuç 2 üzeri 3 olacak yani 8 olacaktır. İlk olarak temel mantığı anlamamız için örnek kod; Tabii ki işler bu kadar basit değil. Kullanıcıdan alınan…

C++ Basamakların Toplamını Bulma

Caner Canbaz 0

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda girilen bir sayının basamaklarının toplamını bulmak için kullanacağımız program kodlarını paylaşacağım. Örneğin, sayımız 751, o halde basamakların toplamı 7 + 5 + 1 = 13 eder. Aşağıdaki kod parçacığını kullanarak kolayca bunu gerçekleştirebiliriz.

C++ Bir Karakterin ASCII Değerini Bulma

Caner Canbaz 0

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda girilen bir karakterin (sayı, sembol farketmez) ASCII değerini bulmak için kullanacağımız program kodlarını paylaşacağım. Peki nedir bu ASCII değeri? Klavyeden girilen her karakterin, her sayının bir ASCII değeri bulunur. Örneğin, ‘a’ karakterinin ASCII değeri 97’dir.