Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “how to use must”

İngilizce’de Must & Have to Kullanımı

Caner Canbaz 2

Must Zorunluluk ve konuşmacının kişisel arzusunu belirtir. Konuşan kimse bir işi yapmanın önemli veya gerekli olduğunu düşünür ve kendi duygu ve düşüncesini belirtirken ‘must’lı cümleler kurar. Subject + must + V1 + (Object) I must do my homework. You must stay in bed for a week. (Doctor says) I must buy flowers…