Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “kullanımı”

İngilizce’de Olmak Fiilinin (To Be) Kullanımı

Caner Canbaz 0

Bu dersimizdeki örneklerde to be “olmak” anlamındadır. to be                                                                olmak Be                                                                    ol Be a good boy.                                               İyi bir çocuk ol. Don’t be                                                          …olma Don’t be a bad boy.                                       Fena bir çocuk olma. Don’t be a lazy girl.                                        Tembel bir kız olma. I’ll be a doctor.                                               Bir doktor olacağım. I’ll be…

Şimdiki Zaman – Simple Present Continuous Tense

Caner Canbaz 0

S  am/is/are  Ving     O I          am        eating   an apple now. You     are       eating   an apple now. He       is         eating   an apple now. She      is          eating  an apple now It          is          eating  an apple now We       are        eating  an apple now You      are        eating  an apple now They     are        eating  an…

İngilizce’de Edat (Preposition) Kullanımı

Caner Canbaz 0

Preposition + a/an/the + adjective + noun(s) On      a    big      table On    this   clean   table On    that  long   table On     the   expensive   table On    these   tables On    those   tables On      the      tables On        it On      me On      them On      my       head On      your    feet   The egg is in it. The eggs…

İngilizce’de Must & Have to Kullanımı

Caner Canbaz 2

Must Zorunluluk ve konuşmacının kişisel arzusunu belirtir. Konuşan kimse bir işi yapmanın önemli veya gerekli olduğunu düşünür ve kendi duygu ve düşüncesini belirtirken ‘must’lı cümleler kurar. Subject + must + V1 + (Object) I must do my homework. You must stay in bed for a week. (Doctor says) I must buy flowers…

İngilizce’de There is / There are Kullanımı

Caner Canbaz 0

Mevcut olduğu bildirilen şey bir adetse there ile is kullanılır.   there is……..                                             ……..var there is a book……..                                  ……..bir kitap var on the table                                               masanın üstünde There is a book on the table.                    Masanın üstünde bir kitap var.   There is a hat on the chair.     …

İngilizce’de A lot of / Many / Much Kullanımı

Caner Canbaz 0

A lot of (ı lot ov) “birçok” anlamındadır. Sadece olumlu cümlelerde kullanılır.   a lot of books                                             bir çok kitaplar a lot of horses                                             bir çok atlar a lot of students                                          birçok öğrenciler a lot of flowers                                           bir çok çiçekler a lot of cigarettes                                        bir çok sigaralar I have a lot…