Tagged: kullanımı

İngilizce’de Olmak Fiilinin (To Be) Kullanımı

Bu dersimizdeki örneklerde to be “olmak” anlamındadır. to be                                                                olmak Be                                                                    ol Be a good boy.                                               İyi bir çocuk ol. Don’t be                                                          …olma Don’t be a bad boy.                                       Fena bir çocuk olma. Don’t be...

Devamını Oku

Şimdiki Zaman – Simple Present Continuous Tense

S  am/is/are  Ving     O I          am        eating   an apple now. You     are       eating   an apple now. He       is         eating   an apple now. She      is          eating  an apple now It          is          eating  an apple now...

Devamını Oku

İngilizce’de Edat (Preposition) Kullanımı

Preposition + a/an/the + adjective + noun(s) On      a    big      table On    this   clean   table On    that  long   table On     the   expensive   table On    these   tables On    those   tables On      the      tables On        it On      me...

Devamını Oku

İngilizce’de Must & Have to Kullanımı

Must Zorunluluk ve konuşmacının kişisel arzusunu belirtir. Konuşan kimse bir işi yapmanın önemli veya gerekli olduğunu düşünür ve kendi duygu ve düşüncesini belirtirken ‘must’lı cümleler kurar. Subject + must + V1 + (Object) I...

Devamını Oku

İngilizce’de There is / There are Kullanımı

Mevcut olduğu bildirilen şey bir adetse there ile is kullanılır.   there is……..                                             ……..var there is a book……..                                  ……..bir kitap var on the table                                               masanın üstünde There is a book on...

Devamını Oku

İngilizce’de A lot of / Many / Much Kullanımı

A lot of (ı lot ov) “birçok” anlamındadır. Sadece olumlu cümlelerde kullanılır.   a lot of books                                             bir çok kitaplar a lot of horses                                             bir çok atlar a lot of students                                          birçok öğrenciler a lot...

Devamını Oku