Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “nouns”

İngilizce’de Plural (Çoğul) ve Singular (Tekil) Kullanımı

Caner Canbaz 2

İsimleri çoğul yapmak için sonlarına s ilave edildiğini biliyoruz. Book               kitap                     books     kitaplar Hotel               otel                       hotels     oteller Sonu, s, x, o, ss, sh, ch gibi harflerle biten kelimelere s değil es ilave edilir. Potato              patates                      potatoes        patatesler Box                 kutu                          boxes             kutular Glass               bardak                       glasses           bardaklar Bus                  otobüs                       buses             otobüsler Sonu…

İngilizce’de Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler

Caner Canbaz 0

İngilizcede, sayılması kabil olan isimleri “sayılabilen isimler” denir. Bunların önüne the, a, an, some, any getirilebilceği gibi, üç adet, beş adet gibi sayı kelimeleri de konulabilir ve dolayısıyla çoğul yapılabilirler. a book                                                        bir kitap three books                                                üç kitap seven chairs                                                yedi sandalye eight  dogs                                                  sekiz köpek Bazı  isimler de sayılamayacak…