Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “sayılamayan”

İngilizce’de Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler

Caner Canbaz 0

İngilizcede, sayılması kabil olan isimleri “sayılabilen isimler” denir. Bunların önüne the, a, an, some, any getirilebilceği gibi, üç adet, beş adet gibi sayı kelimeleri de konulabilir ve dolayısıyla çoğul yapılabilirler. a book                                                        bir kitap three books                                                üç kitap seven chairs                                                yedi sandalye eight  dogs                                                  sekiz köpek Bazı  isimler de sayılamayacak…